Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a person with neck rolls
oh my god, im on my fourth cupcake :D))
viết bởi - - { eddie 30 Tháng năm, 2008
26 4

Words related to :D)):

eat fat food happy more