tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
pissed off
im gonaa kill u
guy A: yea ur moms hot, if i can id take her to bed n fuck her all nite ^_^
guy B: <^>(-_-)<^>
viết bởi nj 17 Tháng mười một, 2003