tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a purdy clown
lookit my clown joe!!!>>><(=D)
viết bởi pie 04 Tháng mười hai, 2003