tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
two tags in html
html is a programming language to code websites
to start an html website start with: <html> <head>
viết bởi gr0undbreak1ng 30 Tháng bảy, 2011