tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
>=D
Evil laughing smilie/emote.
viết bởi AKASummers 23 Tháng mười, 2003

Words related to >=D

emote emoticon laughing