Top Definition
The equivalent of "@computer-illiterate.com."
Yup, I'm a whiz at that computy-thing. I even got me my own email address, ****@aol.com, so's my friends from the swamp can send me "1001 Lawyer Jokes" or "You Might Be A Redneck If..." lists. Yeehaw!
#email #aol #aol.com #@aol.com #mail #e-mail #computers
viết bởi Andrew Maxwell Triska 28 Tháng chín, 2005
commonly used by people that are too cheap to pay for internet.
Tom: You can't even afford you're cell phone bill, how do u have the internet?
Jerry: i'm @aol.com
#aol.com #aol #asshole on line #shit #alo #shitty internet
viết bởi thurgood231 19 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×