Top Definition
Stands for: Belly Out Farther Than Tits

When looking at a girl from the side, her belly sticks out farther than her tits.
Yo, that boftt over there makes me want to throw up.

Oprah has a huge boftt!

That girl's boftt makes her look like she's wearing a tire.
viết bởi packOFwolves 21 Tháng một, 2009
Belly Out Farther Than Tits
"Dude, check out that BOFTT over there"

"That's the biggest BOFTT I have ever seen"
viết bởi Gmoney1234 14 Tháng một, 2009
Belly Out Farther Than Tits
Any person, preferably female, when seen from the side has a belly that sticks out farther/further than their tits.

Oprah has a BOFTT

Does that girl have an inner tube on her waist or does she just have a BOFTT

My BOFTT sticks out whenever I wear a small shirt
viết bởi Dr. Grego J B-o 12 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×