tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
"How are you?" in Spanish.
"Como Estas Vato?"
viết bởi Reaper01 08 Tháng chín, 2008

Words related to [Como Estas]

como como estas espanol estas spanish vato