tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a term of saying something is pretty yet retro.
"WOW, that's so Dollage"
viết bởi imawhorex 29 Tháng một, 2009

Words related to [Dollage]

dollage age doll pretty retro