Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
Secks ballons is somthing you put on your penis, also called; condoms
w/ secks baloons

8=====D

w/o secks baloons

8=====p
I
viết bởi Mastar ch33f 04 Tháng hai, 2009
3 0

Words related to [Secks] baloons:

secks baloons condom penis sex