tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a 360 degree spin used by atheltes,especially hockey players
"Did you see that spinarama Brandon just pulled?"
viết bởi bs74 20 Tháng mười hai, 2008