tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
the real way to rock on
\m/__(>.<)__\m/ DUDE!
viết bởi Steve Muller 31 Tháng một, 2004