tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A common welsh greeting, usually used when pretending to be a townie.
'iya butt Hows it going?
viết bởi oink 11 Tháng năm, 2004