tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Noun - the quality of being 'mirable; 'mirableness.
Bro 1: "Damn she got fat and lost her 'mirability"
Bro 2: "No more 'mirin :("
viết bởi 'mirability 01 Tháng mười hai, 2013