tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Look at it stupid, it's a freaking chef.
I gonz cookz yo f00d (}C8l=8
viết bởi Bermonstermash 21 Tháng mười một, 2010