tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
used during silent football
*whathefuck* (it is mouthed silently)
viết bởi tHom 21 Tháng mười hai, 2003