tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a large, loose, and used up vagina......
Screwing Sally is like tossing hot dogs down a hallway.
viết bởi Roger Anderson 03 Tháng tám, 2007