tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
-D
Cyclops smiley. Designed by Katie. Extremely retarted.
Some random guy just gave me a million dollars! -D
viết bởi Katie 23 Tháng tư, 2005