tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
how N00Bs have the cool thing to say to forum old timers
OMG STFU 0LD13 or 0LD1E
viết bởi fred yasdfasdfasfadffas 18 Tháng tám, 2006

Words related to 0LD13

0ld 0ld1e h4x0r sp33k oooold