Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:
 
1.
how N00Bs have the cool thing to say to forum old timers
OMG STFU 0LD13 or 0LD1E
viết bởi fred yasdfasdfasfadffas 18 Tháng tám, 2006
25 9

Words related to 0LD13:

0ld 0ld1e h4x0r sp33k oooold