tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
puff, puff pass. ganja. marijuana.
I need a little 1,2,1,2 action in my life right now.
viết bởi K.BriZZle 26 Tháng sáu, 2011