Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:
 
1.
Doing something so fast, as to skip 3,4,and 5.
Uncle Joe always got things done 1,2,6.
viết bởi Ciro Damalio 02 Tháng chín, 2007
11 1

Words related to 1,2,6.:

blazing fast quick speedy done lighting
 
2.
Doing something so quickly as to skip 3,4, and 5 and go right to 6.
Uncle Joe finished that 1,2,6.
viết bởi Ciro Damalio 09 Tháng chín, 2007
2 1