Top Definition
To FART briskly yet gracefully
To Squeeze gas through the buttocks like the pursing lips on a French Horn
I couldn't hold it in, so I gave the ol' 1-man salute.
#fart #toot #barking spider #shart #gas
viết bởi Pete The Meat 28 Tháng tư, 2008
a hard on or erection of the male organ.
she so fine i was having a 1-man salute.
#hard #on #1-man show #salute this #stiffie
viết bởi slaveowner 29 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×