tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
10 hits of lsd blotter paper in strip form
someone fed me a 10-strip of acid at a festival and i had a really good time!
viết bởi anon365 25 Tháng tư, 2008