tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Chicano rapper Lil' Rob's clothing line
Did you see that new 1218 shirt?
viết bởi Martin 13 Tháng mười, 2004