tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Saving a buck, or two
I pity the fool who does not dial 1800Collect
viết bởi 1800Collect 25 Tháng mười, 2003
 
2.
to collect phone numbers from women.
Lets play 1-800 collect 2nite.
viết bởi K-Ville Playa080808 04 Tháng ba, 2005