tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Beyond Wifey, !st Ladys cannot be divorced, Top priority
Yo Man Iz you still with wifey

Yea but i upgraded her ass to 1st Lady
viết bởi osofuuckindubbilishis 20 Tháng tám, 2008