tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The most nigga a person can be, with a few exceptions.
African: I'm 200% Nigga
viết bởi Nigganigga200 12 Tháng mười một, 2013