tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Best manga ever
about childhood friends saving the world from an evil enemy named Friend.
20th century boys pwn ass!
viết bởi Yipee doo 30 Tháng chín, 2009