Top Definition
A woman with tits as big as her head.
She looks like she as three heads because of her huge head-sized hooters.

Damn, that chick has some humongus titties, she's a fuckin' three-headed monster. (3 headed monster)
#rack #breasts #tits #titties #tittie pie
viết bởi lift-ticket 29 Tháng bảy, 2006
Eminem, Dr. Dre & 50 Cent
Non you ig nig
2009 year of the 3 headed monster
#eminem #dr. dre #50 cent #monster #3 heads
viết bởi 3 Headed Monsta 05 Tháng ba, 2009
to get stupid drunk on the 3 biggest drinking days... thursday, friday, saturday
nodizz:yoo we are doing a 3 headed monster tonight

laukx:okay but we are gonna be hung over for a week
#drinking #beer #drunk #hangover #weekend #three headed monster
viết bởi Nodizz the boul 15 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×