tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
pants that are longer than shorts but shorter than long pants
It was like he was wearing 3/4 pants in the middle of winter.
viết bởi The Return of Light Joker 23 Tháng tám, 2008