tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
3*
Dude think bout it
:* = smoochies
not even if you 3* (KMA)
viết bởi oh girl 03 Tháng tám, 2003
 
2.
3-*
The symbol form of the word fart.
I like to 3-*.

I like to three dash star.
Hey I just 3-*. RUN!!
viết bởi ButtCheeseBaby 08 Tháng hai, 2011