tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A well rounded girl. She has it all: she's pretty, smart, athletic, sweet, fun, and educated
She's a real 360 girl.
viết bởi vmh 05 Tháng mười hai, 2007