tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Egotistical in the 31337 language, 1337.
d00d, why do j00 h4v3 70 83 50000 36071571C4L?
viết bởi Eric Shi 23 Tháng mười hai, 2003