tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
steve is just too 3j33t for me
viết bởi Anonymous 17 Tháng ba, 2003