tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
40 ounces of pure malt liqour, OLD E
I was marinatin on the porch with my homies sippin on a 40
viết bởi deezy 29 Tháng một, 2003