tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
47k
Ghetto slang for the (AK47)
All the krabs be runnin, because you cant get away from the 47k.
viết bởi ryan 29 Tháng sáu, 2006

Words related to 47k

47 ak ak47 gun guns machine guns