tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
4to
the ghetto version of writing photo. 4+fo and then the to
Yo I gotta go to da crib and get a 4to for my momz
viết bởi yoyobobbyjoe 15 Tháng chín, 2010