tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
507
(n.) A 1950's BMW, bettered by the E-type. Similar to the Z8
Elvis had a 507, but Sinatra had an E-type!
viết bởi Kung-Fu Jesus 09 Tháng năm, 2004