Top Definition
Shortcut for 5 Seconds Of Summer, Australian boyband.
Calum Hood, Ashton Irwin, Luke Hemmings and Michael Clifford.
viết bởi Directioner5sos 27 Tháng sáu, 2013
2 more definitions
Photos & Videos
5sos, or 5 Seconds of Summer.
You mean those 4 delicious, tall, talented, sex gods?

Yep they are so hot

Hot
Af
Do you realise how hot they are

AMAZING MUSIC
5sos ayo
viết bởi GallchobhairJ 28 Tháng một, 2015
Beautiful people
The 5SOS fam is amazing
viết bởi 5sosdailyvids // on Instagram 15 Tháng hai, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×