Top Definition
Noun: A slutty type girl who is without doubt easy to bang, often seen at the local 7-11 talking on the payphone while barefooted, smoking a cigarette with tattoos or piercings...you know she fucks!
"Yo, that girl Rob is dating is a typical 7-11 girl...he musta found her while he was gettin a tall boy!"
viết bởi DK Rock Don 29 Tháng mười hai, 2008
1. a girl who is open to anything.
2. a girl who is easy , meaning a girl of convenience, a 1-nighter, a nightcap in a skirt, open like 7-11.
I had a late-night craving for a 711 girl, and it was open all night.
viết bởi Michael Ammons 25 Tháng năm, 2008
A girl who is open all the time. Who open 24/7/365.
"Dude i am so horny,"
"I know this chick who is a 711 girl"
viết bởi AayCue Tru 11 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×