Top Definition
To have dirty feet bottoms. Derived from when you were a little kid going in to the 7-11 to get a slurpee barefoot and got dirty feet bottoms.
When the girl put her feet up on the bar for me to rub, I realized she had 7-11 feet and I bolted...
#feet #dirty #7-11 #kid #feet bottom
viết bởi B. Hanback 18 Tháng một, 2008
noun: to have such stank dirty feet that you look like some crack whore walking up into 7-11 at 3:00am with no shoes on.

No matter how many times that dirty bitch scrubbed her feet, Sarah Mcknight ALWAYS had 7-11 feet.
#stank feet #7-11 #dirty whore #crack #sex
viết bởi Ginny Roberts 27 Tháng mười, 2006
noun: to have such stank dirty feet that you look like some crack whore walking up into 7-11 at 3:00am with no shoes on.
No matter how many times that dirty bitch scrubbed her feet, Sarah ALWAYS had 7-11 feet.
#dirty #whore #7-11 #crack #bitch #white trash
viết bởi Ginitrix 03 Tháng mười một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×