Top Definition
someone who tosses off - another name for a Wanker (one who suffers from chronic masturbation)
You Tosser - (You Wanker)
A Tosser - (A Wanker)
viết bởi Urbanite 09 Tháng tám, 2005
6 Words related to A - Tosser
a tosser is similar to a wanker, well, its really exactly the same. tossing and wanking are both different words for masterbation. if you dont know what any of those words mean, dont use them.
you're such a tosser jimmy
viết bởi king_jimmy 21 Tháng tám, 2005
as above but more like wanker than dickhead, as the toss in tosser refers to the tossing motion of masterbation (or tossing-off). A tosser is someone who masterbates.
Dave is a tosser, he keeps tossing-off
viết bởi tonguestubble 16 Tháng tám, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×