tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The Urban Dictionary Editors.
The Urban Dictionary editors are a bunch of cocksuckers.
viết bởi the fist whisperer 17 Tháng chín, 2012