Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
One Pound.
I'd like a pound of nuts please.

Thats a lot of nuts!
viết bởi D. Perdsie 31 Tháng bảy, 2006
61 41

Words related to A Lot of Nuts:

b00b boob lol w00t zidane