tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A shorter version for Stupid.
That guy's a fricken Stupe.
viết bởi Breach The Right Wall !!! 05 Tháng hai, 2005