tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A straight up old school gangsta
"Yo homie don't mess with him cus that nigga is a true og."
viết bởi MistaMagic 01 Tháng mười, 2013