tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Good Quality, The best there is.
"This is sum A-Grade chronic bruvva, yo betta recognise!"
"This Television is A-Grade. Jus $6000."
viết bởi ive-ree 26 Tháng tám, 2003