tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A good, hard, fuck.
"Kascia seems grumpy"
"I think she needs a good seeing to."
viết bởi jacken14u 09 Tháng sáu, 2014