Top Definition
In the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, by Douglas Adams, hoopy is defined as "a really together guy."

A frood is defined as "a really amazingly together guy."
An example from the Hitchhikers Guide to the Galaxy which discusses the importance of towels is as follows:

"Hey you, sass that hoopy Ford Prefect? There's a frood who really knows where his towel is!"
viết bởi ZaphodB 05 Tháng bảy, 2005
Originally from the radio series "The Hitch Hikers Guide to the Galaxy" by Douglas Adams. A hoopy is a realy together guy. A frood is a really amazingly together guy.
Hey you sass that hoopy, Ford Prefect, there's a frood who really knows where his towel is.
viết bởi Z Beeblebrox 03 Tháng bảy, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×