Top Definition
A-34 Comet

The A-34 Comet was a British World War II tank. It was introduced in 1944, and made it to the front in 1945, a bit late. It was a revised version of the A-27 Cromwell with the 17-pounder battery from the Vicker’s Mark VI. Though it arrived too late, it was the best British tank.

Type: Main Battle Tank
Armament: 77mm gun, 7.62mm machine gun
Dimensions: length 7.65m; width 3.07m; height 2.67m
Weight: 60250kg
Speed: 52km/h
Armor: 102mm
The A-34 Comet destroyed a German tank.
viết bởi Rot 07 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×